IMG 0325Tudi hladen zrak je poln energijezrak voda1

Zrak je neizčrpen vir energije in je na voljo povsod. Najsodobnejše izvedbe tovrstnih toplotnih črpalk omogočajo ogrevanje tudi pri zunanji temperaturi do -20°C. Še pri tako nizki temperaturi zraka pa je grelno število še vedno večje od 2, kar pomeni 50% prihranka energije. Ker ni potrebno vrtanje vrtin ali polaganje horizontalnega kolektorja, je to investicijsko najcenejša vrsta toplotnih črpalk. Montaža in vzdrževanje pa sta enostavna in poceni. Glede na statistične podatke o gibanju temperatur pa lahko zaključimo, da je v Sloveniji zelo malo dni s temperaturo pod -5°C, kar pomeni, da je letno grelno število tovrstnih Tč nad 3,5.

Na Primorskem pa je letno grelno število preko 4.

Priporočeni načini izgradnje ogrevalnega sistema

Tovrstne toplotne črpalke se običajno projektirajo tako, da samostojno pokrijejo vse toplotne izgube objekta do zunanje temperature – 5°C. Pod to mejo pa lahko deluje toplotna črpalka skupaj z drugim ogrevalnim virom. Na takšen način pokrijemo več kot 98% toplotnih potreb objekta z delovanjem toplotne črpalke. Kot drugi ogrevalni vir se pri novogradnjah uporablja običajno električni grelec, pri obstoječih objektih z dobrim konvencionalnim ogrevalnim virom pa se lahko koristi tudi le-ta. Elektronsko krmilje omogoča enostavno nastavitev bivalentne točke – to je točke preklopa na drugi ogrevalni vir.

 

 

 

 

 

zrak voda

Pošljite povprašezrak voda strojnica locen bojlerinzalogovnikvanje