KatalogAirwell 2015 SF 1

KatalogAirwell 2015 SF 2

KatalogAirwell 2015 SF 3

 

 OSNOVNA MONTAŽA ZAJEMA
Dobava in montaža obeh enot
Plinska povezava do 4m
1x preboj skozi opečni ali lahkomontažni zid
Odtok kondenzacijske vode
Zagon  in šolanje uporabnika